De Mondige Minima Geldrop-Mierlo
Een initiatief om armoede en sociale uitsluiting in onze gemeente te voorkomen. Gemaakt voor wie het betreft en iedereen die hen een warm hart toedraagt !
Ga stemmen op 21 maart 2018

Op de nieuwe leden voor onze gemeenteraad, maar ook over de z.g. "Sleepwet". Gemeenten die de wet zo benoemen worden op de vingers getikt vanuit Den Haag. De overheid zal er alles doen om u voor te laten stemmen. Negatieve kanten van deze wet worden uitgelicht op sleepwet.nl.
Een moeilijke keuze... Uitgezonderd criminelen en terroristen is iedereen gebaat bij een goede controle op onze veiligheid, maar hoe gaat de overheid om met de bijvangst van hun digitale onderzoeken. Wat ooit digitaal ging gaat toch nooit verloren? Die keuze laten we aan u, maar we geven hier wel een advies voor het bepalen van onze lokale toekomst...

Welkom

Iedereen heeft dezelfde rechten, maar niet iedereen kan zijn of haar weg even goed vinden. Als het lot ons afhankelijk maakt en we moeten om hulp vragen dan zijn er allerlei barrières. Onbekendheid met waar we recht op hebben en hoe we dat recht kunnen krijgen. Angst voor de papieren lawine, weerzin tegen de geëiste inbreuk op privacy en schaamte over de eigen situatie zijn dan factoren die het steeds moeilijker maken om de, ingezette, neerwaartse spiraal te doorbreken. 

Wij willen begrijpelijke procedures, formulieren en regels, die door open en eerlijke communicatie bereikbaar zijn voor iedereen. Dat mensen behandeld worden op basis van vertrouwen. Wij willen dat iedereen beseft dat (stille) armoede en sociale uitsluiting ons allemaal kan overkomen. Dat de “sterkeren”, vooral in daad, tonen dat ze voor de “zwakkeren” opkomen met begrip, een schouder en een helpende hand.

Wij willen, samen met u, meedenken over hoe we de zaken kunnen verbeteren. Inspraak, formele en informele contacten en hopelijk deze website zullen daartoe bijdragen. Niet als luis in de pels, maar als onderdeel van de verzorgende shampoo om die pels gezonder en glanzender te maken.

Bouwstenen, waarmee wij verder kunnen, zijn uw voorstellen of tips. Meldt ze a.u.b..

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

   

Webmaster