De Mondige Minima Geldrop-Mierlo
Een initiatief om armoede en sociale uitsluiting in onze gemeente te voorkomen. Gemaakt voor wie het betreft en iedereen die hen een warm hart toedraagt !
WAP, Werkgroep Armoede en Politiek

Al snel nadat we “Mondige” worden betrekt Joop me bij het provinciale BUS, Brabantse Uitkeringsgerechtigden Samen´╗┐. Hij is daar voorzitter van de WAP, Werkgroep Armoede en Politiek. Hij wil me ook daar graag als woordvoerder en “schrijver”.

Er zijn veel problemen bij BUS. Voor de WAP, en onze “WAPpies”, is het irritant en het bemoeilijkt onze inzet. We besluiten, gebruik makend van de kruimels van de provinciale subsidie die ons gegund zijn, zo veel mogelijk autonoom te handelen. Zolang we iets voor onze doelgroep kunnen betekenen zullen we dat niet laten en,  ondanks alle problemen, realiseren we een aantal WAPenfeiten, waaronder :

Het schrijven en sturen van een handreiking "niet-gebruik" naar alle platforms in Noord-Brabant en de bespreking daarvan op een provinciale meeting, 10 juni 2009

Medewerking aan een goed initiatief uit Zwolle, zie de brochure en het stappenplan

Als klap op de vuurpijl nodigen we op 28 mei 2010 (info en uitnodiging) alle belanghebbenden uit Noord-Brabant voor een politieke dag. In een panel zitten 5  politici, waaronder (aspirant-)leden van de Tweede Kamer.  Geniet van het verslag en de foto's (u zult een paar lieden herkennen !).

Door de steeds verder escalerende problemen bij BUS is het uiteindelijk onmogelijk om ons verder effectief in te zetten en begin 2011 is de koek op. De werkgroep houdt op te bestaan, maar met onze WAPpies houden we contact.

Als actief lid van BUS werden onze onkosten betaald voor het bezoeken van diverse bijeenkomsten. Nuttig voor het onderhouden van het netwerk en vooral ook om informatie uit te wisselen. Sinds begin 2011 wil de coördinator, nota bene een betaalde ondersteuner, alleen nog de reiskosten betalen voor onbenullige besprekingen die zij, mede, initieert. BUS betaalt, voor al haar leden, de contributie van een website. Zo lang dat zo is blijven wij lid, want dan komt in ieder geval een promilletje van de provinciale subsidie nog terecht waar het hoort (vindt u ook niet ?).