De Mondige Minima Geldrop-Mierlo
Een initiatief om armoede en sociale uitsluiting in onze gemeente te voorkomen. Gemaakt voor wie het betreft en iedereen die hen een warm hart toedraagt !
Bereken uw recht !!

U kunt anoniem laten berekenen of u recht heeft op inkomensondersteuning. Via de website van “Bereken uw recht” kunt u eerst zien op welke landelijke regelingen u mogelijk recht heeft. Denk daarbij aan bvb kinder- en kinderopvangtoeslag, huur- en zorgtoeslag, tegemoetkoming scholieren en heffingskortingen.

Daarna wordt u doorverwezen naar de site van onze gemeente met daarop de lokale regelingen van onze gemeente, zoals bvb kwijtschelding afvalstoffenheffing, bijdrage welzijnsactiviteiten en langdurigheidtoeslag.

Wees eerlijk bij het invullen, maar let ook goed op. U wordt er bvb niet op gewezen dat het moment van invullen belangrijk kan zijn voor het bepalen van uw vermogen. Ook als het systeem zegt dat u ergens geen recht op heeft, vraag het altijd na bij het loket van onze gemeente en laat een eventuele afwijzing schriftelijk (!!) motiveren.

De gemeentelijke website slaat de landelijke voorzieningen, waarop u mogelijk recht heeft, over. Wij doen dat niet !!