De Mondige Minima Geldrop-Mierlo
Een initiatief om armoede en sociale uitsluiting in onze gemeente te voorkomen. Gemaakt voor wie het betreft en iedereen die hen een warm hart toedraagt !
Over Ons - Overdenkingen

Voor mij geen hiernamaals als ik dat niet mag delen met wie vandaag oprecht streeft naar een hemel op aarde Earl McBras

Problemen kunnen niet worden opgelost door te denken binnen het kader waarin de problemen werden gecreëerd Albert Einstein

Honger en trots gaan zelden samen   Bob de Uyl

Armoede, gemeten in capaciteiten, is een tekort aan vrijheden om het eigen leven naar eigen inzicht in te richten en te leven   Amartya Kumar Sen

Mensen zijn niet bang voor hun zwakte, maar voor hun sterkte   Nelson Mandela

De wereld biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht   Mahatma Gandhi

Gelukkig is degene die het wezen der dingen heeft leren inzien   Vergilius

"VIA VIA" is ook een weg   Sophie Hilbrand

Het is niet de hoeveelheid jaren in je leven dat telt, maar de hoeveelheid leven in je jaren   Abraham Lincoln

Alles dat niet gegeven is, is verloren   Indiaas gezegde

De kracht zit in de herhaling   Karate Kid 1

Refereer alleen aan een goede, betrouwbare werknemer/vrijwilliger als "MEDEwerker"   Earl McBras

Veranderen, je omgeving en de wereld, doe je zelf en vandaag. Wie mij volgt heeft mij niet begrepen   Krishnamurti

Wanneer men zich in een voertuig zonder bodem bevindt, moet men heel hard lopen wanneer het rijden gaat   Marten Toonder

De smaak van een maaltijd wordt bepaald door alle ingrediënten, niet door de grootte van de lepel   Earl McBras

Liefde is....... ultieme logica   Anonymous

Om van richting te veranderen moet je eerst pas op de plaats maken   Earl McBras

Je kunt alles bereiken wat je wilt, zolang je het maar niet belangrijk vindt wie er voor beloond wordt   Harald S. Truman

Bezit heeft alleen waarde als je het kunt delen   Earl McBras

Een ander heeft altijt de schuld. Geen mensch en siet sijn eigen bult   Jacob Cats

Behandel eenieder iets beter dan u vindt dat zij verdienen, zij konden zich daar wel eens naar gaan gedragen en het wordt eenvoudiger een verkeerde perceptie te corrigeren   Earl McBras

Anderen moet je zoveel als mogelijk serieus nemen, jezelf niet te vaak   Earl McBras

Slechts 1 wijsheid kan tot de waarheid leiden, maar vele spreuken moeten haar verspreiden   Rodenko

Er is iets dat ons allemaal gelijk maakt, we weten allemaal bijna evenveel niet   Earl McBras

armoede is ook een handicap   Anonymous

De mens is het intelligentste van alle dieren en het domste   Diogenes

Zelfoverschatting maakt je doof   Earl McBras

Karakter is een langdurige gewoonte   Aristoteles

Geld is de ziel van ongelukkige stervelingen   Hesiodus

Egoisme nee, super-egoisme prima. Een super-egoist weet dat als hij correct, aardig en respectvol met anderen omgaat, de kans veel groter is dat die anderen dat ook met hem doen   Earl McBras

Durfde ik maar iets meer te durven, en meer wel te zijn dan niet   Sheila Tabben

Van fouten leer je, het liefst van de fouten van een ander   Anonymous

Als een regel of procedure niet eenvoudig uit te leggen is, dan moet die nog verbeterd worden   Earl McBras

De belangrijkste eigenschap van stijl is helderheid   Aristoteles

Wie de waarheid verzwijgt, begraaft goud   Pythagoras

Als je een vriend raad geeft, probeer hem dan te helpen en niet te behagen   Solon

Uitkeringsgerechtigde zijn wij allemaal. Als uw financiele situatie onder een bepaald niveau komt, heeft u het recht uitkeringsonvanger te worden   Earl McBras

Een leugen is een waarheid die rekening houdt met haar omgeving   Levi Weemoedt

Is het geen schande dat men middel heeft gevonden om het uitleggen van de wet te maken tot een winstgevend beroep ?   Multatuli

Als je vreugde wilt vermenigvuldigen, moet je haar delen   Pythagoras

Waardeloos, wie alleen met gelijkdenkenden weet om te gaan   Earl McBras

samen sta je niet alleen   Anonymous

De rijke is niet gelukkiger dan iemand die genoeg heeft   Solon