De Mondige Minima Geldrop-Mierlo
Een initiatief om armoede en sociale uitsluiting in onze gemeente te voorkomen. Gemaakt voor wie het betreft en iedereen die hen een warm hart toedraagt !
Krant 070316 - Website voor Minima

Hier het artikel iets duidelijker

Reactie Mondige : Het is aan de gemeente om de diverse regelingen bekendheid te geven. Zij doen dat o.a. door publicaties en het loket A-tot-Z. Wat wij met deze website willen bereiken staat duidelijk omschreven onder de titel "Over Ons". Op 8 maart stuurden wij de pers een artikel over de welzijnsactiviteiten 2006. Omdat plaatsing pas na 12 maart zou plaatsvinden vermeldden wij daar al onze nieuwe website. Vanda belde vrijwel direct en stelde voor de website bekendheid te geven d.m.v. een interview met ons. Joop was ziek en de website zou pas zondagavond 11 maart de lucht in gaan, dus vroeg ik haar eerst de website te bekijken en daarna voor eventuele verduidelijking met ons af te spreken. Een fotograaf wilden we, ondanks haar aandringen, niet.

Donderdagmiddag 15 maart kwam Vanda. Ze zei dat ze nog geen tijd had gehad om de website te bekijken, maar dat zeker zou doen voordat ze het artikel zou schrijven. Die toezegging zorgde ervoor dat we het interview niet direct afbraken. Wij hopen dat Vanda nog een keer de tijd neemt om naar de website kijken.