De Mondige Minima Geldrop-Mierlo
Een initiatief om armoede en sociale uitsluiting in onze gemeente te voorkomen. Gemaakt voor wie het betreft en iedereen die hen een warm hart toedraagt !
Over ons - Boek : "Geen tijd te verliezen"

Verhaaltjes over het bindende elastiek van Sfakia, Zuid-Kreta en de voortzetting van een puberliefde. Doorspekt van de liefde voor de medemens en de inzet voor een samenleving, waarin we ons allemaal thuisvoelen. Inclusief een korte handleiding "Mondige" worden. Geschreven met auteursnaam "Mapkos", de Griekse versie van Marcos, Marc.


Er werd al een aantal keren over gepubliceerd, zie Publicaties.

Het boek is te bestellen via uitgeverij "Free Musketeers". Na september 2012 is het ook te verkrijgen via boekhandel, internetverkopers, et cetera. Als voorproefje geef ik u het eerste deel van het hoofdstuk VIRTUOOS.


Meer informatie en bestellen


Uw commentaar en reactie op het geschrevene lees ik graag. Gebruik daarvoor dit formulier.