De Mondige Minima Geldrop-Mierlo
Een initiatief om armoede en sociale uitsluiting in onze gemeente te voorkomen. Gemaakt voor wie het betreft en iedereen die hen een warm hart toedraagt !
Stichting Leergeld - Alle kinderen doen mee !!

Sociale uitsluiting vanwege een moeilijke financiële gezinssituatie is voor iedereen ongewenst, maar voor kinderen nog het meest. Zij kunnen nauwelijks invloed uitoefenen op hun persoonlijke situatie. Stichting Leergeld levert maatwerk als het nodig is, want kinderen die nu mee kunnen doen tellen straks volwaardig mee !! 

Hier nog iets meer over de lokale organisatie