De Mondige Minima Geldrop-Mierlo
Een initiatief om armoede en sociale uitsluiting in onze gemeente te voorkomen. Gemaakt voor wie het betreft en iedereen die hen een warm hart toedraagt !
Over Ons - Waarom wij Mondige werden

Wij hebben ongeveer 2 jaar samengewerkt in het CliëntenPlatform Minima (CPM). Joop als voorzitter, Marc als woordvoerder en beiden als lid van het dagelijkse bestuur. Vanaf het begin hadden wij het vermoeden dat er veel mis was met de informatie die we kregen. Daarom besloten we om heel nauwkeurig bij te houden hoe wij geïnformeerd werden. Het zou te veel worden om alles hier te noemen, maar er was veel mis. In de 2de helft van 2005 begon alles de goede kant op te gaan. Er werd weer vertrouwen opgebouwd, er kwam een intentieverklaring met de wethouder en daaruit volgde een serieuze actielijst.

Begin 2006 ging het weer faliekant mis.

De voor onze achterban zo belangrijke collectieve zorgverzekering (CZV) werd onvolledig en zonder de, door de raad gewenste, nadrukkelijke betrokkenheid van het CPM onder veel tijdsdruk aan raad en CPM opgedrongen. Wij wilden serieus genomen worden en om te tonen hoe belangrijk wij dit vonden kondigden wij, als uiterste signaal aan raad en college, ons aftreden per 1 april 2006 aan.

Lees hier het gedetailleerde verslag van de gebeurtenissen rond de CZV.

Er volgden gesprekken, briefwisselingen en meermaals de belofte dat met de nieuwe wethouder, vanwege verkiezingen, gekeken zou worden of een verdere vruchtbare samenwerking mogelijk was. Die belofte is nooit nagekomen.

Het dilemma was dat de problemen veroorzaakt werden door enkelen. We wilden de vele goede ervaringen en contacten met de overige medewerkers van Sociale Zaken niet besmeuren. Ook hen die onvolledig geïnformeerd werden wilden we niet in diskrediet brengen.

Er is wel iets wat ons verbaasd. In onze tijd was de wethouder, iedere 3 maanden, te gast bij een openbare vergadering met Joop als voorzitter. Nu horen we dat deze vergadering een besloten bestuursoverleg is geworden met de wethouder als voorzitter.

Wij moesten bovenstaande vertellen om duidelijk te maken waarom wij aftraden en doorgegaan zijn als de Mondige Minima Geldrop-Mierlo. We komen regelmatig buiten de deur, nemen deel aan werk- en projectgroepen en doordat de informatie op de gemeentelijke website steeds vollediger wordt, blijven we goed op de hoogte.

Sinds begin 2007 waait er een nieuwe wind op Sociale Zaken en daarin hebben wij veel vertrouwen. Het contact is als vanouds goed en wij zijn in de positie om onze overdenkingen, voorstellen en initiatieven mee te geven aan de beleidsmakers en uitvoerders van onze gemeente.