De Mondige Minima Geldrop-Mierlo
Een initiatief om armoede en sociale uitsluiting in onze gemeente te voorkomen. Gemaakt voor wie het betreft en iedereen die hen een warm hart toedraagt !
Wegvallen bushaltes Geldrop - rekening niet voor minima

Met ingang van 14 december 2008 kwamen 3 bushaltes in het centrum van Geldrop te vervallen. Dat was een geldkwestie en werd afgesproken in het SRE, Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. Onze gemeente probeert van alles om het lokale vervoersprobleem aan te pakken, maar boekt nog weinig resultaat. Vooral de tijdelijk minder valide minima kan hiervan de rekening betalen.

Onze WMO-Raad Geldrop-Mierlo schreef daarover een brandbrief naar ons college van B&W en kreeg daarop de volgende toezegging.

Indien u door het wegvallen van de haltes Postkantoor, Langstraat en St. Anna-ziekenhuis genoodzaakt bent om onaanvaardbaar hogere vervoerskosten te maken, dan kunt u bij de gemeente compensatie vragen voor deze hogere kosten. U dient dan wel te vallen onder het gemeentelijk minimabeleid.