De Mondige Minima Geldrop-Mierlo
Een initiatief om armoede en sociale uitsluiting in onze gemeente te voorkomen. Gemaakt voor wie het betreft en iedereen die hen een warm hart toedraagt !
Wet Werk en Bijstand - Uw vragen beantwoord

Vragenboek over de WWB met eenvoudige antwoorden over landelijke regelingen (met dank aan de gemeente Eindhoven)