De Mondige Minima Geldrop-Mierlo
Een initiatief om armoede en sociale uitsluiting in onze gemeente te voorkomen. Gemaakt voor wie het betreft en iedereen die hen een warm hart toedraagt !
Zwerfafval - Veel geld kan beter besteed worden

Het ophalen van afval is gedecentraliseerd. Gemeentes proberen dat zo goedkoop mogelijk te doen. Zij werken elkaar tegen, omdat afvalverhuizing naar de "buren" lokaal kosten bespaart. Landelijke aanpak is veel goedkoper. Het geld dat overblijft kan beter besteed worden aan minima en dus het verbeteren van onze "civil society", een samenleving waarin we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen en waarin we ons "thuis" voelen. Jaren geleden stuurde ik een voorstel naar een commissie van de tweede kamer. We kregen veel reacties, meestal bemoedigend.

Een beetje gedateerd. Lees het en denk erover mee hoe we onze bestuurders kunnen helpen om ons allemaal kosten te besparen :

De vervuiler betaalt... de opruimer

(Meldt uw suggesties via gemeente@geldrop-mierlo.nl)

Nawoord, april 2012 : Het voorstel ging, eind 2003, vooral naar de leden van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Bijna alle partijen namen de moeite om inhoudelijk te reageren en dat siert hen. De reacties liepen uiteen van “Er is een terugtrekkende beweging van het Rijk waarneembaar. In onze visie is de problematiek t.a.v. huisvuilinzameling een lokale aangelegenheid” tot “Bedankt voor de tip, het voegt toe aan onze ideeën en wij zullen uw voorstel gebruiken in een overleg in de Tweede Kamer”.

Van enkelen heb ik zelfs nu de reacties nog en het is leuk om nog steeds namen te herkennen : Liesbeth Spies en Ger Koopmans (CDA), Diederik Samsom (PvdA), Kees van der Staaij en Diederik van Dijk (SGP), Donald Pols (SP) en Pieter Hofstra en Paul de Krom (VVD).