De Mondige Minima Geldrop-Mierlo
Een initiatief om armoede en sociale uitsluiting in onze gemeente te voorkomen. Gemaakt voor wie het betreft en iedereen die hen een warm hart toedraagt !
Inspraak 120507 : Armoedebeleid : Solidariteit en vertrouwen alleen mogelijk door goed voorbeeld

Het visiedocument waar het om gaat

Het opmerkelijk uitgebreide verslag van onze griffie over de eerste raadsronde

Wij konden, door andere verplichtingen, niet fysiek inspreken. We stuurden onze suggestie voor de tweede raadsronde op donderdag 3 mei 2012 naar alle fracties.

Hier de tekst van onze "inspraak"

en het griffieverslag over die tweede raadsronde