De Mondige Minima Geldrop-Mierlo
Een initiatief om armoede en sociale uitsluiting in onze gemeente te voorkomen. Gemaakt voor wie het betreft en iedereen die hen een warm hart toedraagt !
Maatschappelijke participatie - financiƫle ondersteuning minima

150819: In ons lokale snufferdje, de MiddenstandsBelangen, staat bij de gemeenteinformatie dat er een nieuwe regeling welzijnsactiviteiten is voor personen boven de 18, zie onze nieuwe tip daarover. Over een eventuele nieuwe regeling voor kinderen is op dit moment, officieel, nog niets bekend.

150318: De regeling kan voor het jaar 2015 nog niet worden aangevraagd. Hij wordt momenteel aangepast aan de nieuwe participatewet.

Met ingang van 1 januari 2013 heeft onze gemeente nieuwe regels gemaakt om mensen met lage inkomens financieel te ondersteunen, zodat ze beter deel kunnen nemen aan onze samenleving. Deze regels vervangen de categoriale bijstand voor ouders van schoolgaande kinderen en de regeling Welzijnsactiviteiten.

Wie minder inkomen heeft dan 110% van de bijstandsnorm en minder vermogen heeft dan toegestaan binnen de WWB kan aanspraak maken op de jaarlijkse vergoedingen binnen deze regeling. De vergoedingen zijn opgebouwd uit twee onderdelen: een bedrag per huishouden en een vergoeding per kind.

Het bedrag per huishouden, € 200, is bedoeld voor kosten die gericht zijn op ondersteuning van participatieactiviteiten. Bijvoorbeeld een internet- of een krantenabonnement. Steekproefsgewijs wordt gecontroleerd of u dit bedrag correct hebt gebruikt.

Per kind komt er een vergoeding voor de bijzondere schoolkosten en het deelnemen aan verenigingsactiviteiten. Voor kinderen van 0 tot 12 jaar krijgt u €250 en voor kinderen van 12 tot 18 jaar krijgt u €375. Hierover hoeft u geen verantwoording af te leggen.

Wie als minima bekend is bij onze gemeente krijgt een brief. Indien u vermoedt recht te hebben op de regeling en u bent eind januari nog niet aangeschreven bel dan, tijdens kantooruren, met de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning via telefoonnummer 14 040.

Naschrift: In de brief van de gemeente zijn in de tabel de bedragen voor pensioensgerechtigde minima niet opgenomen. Die bedragen liggen een stuk hoger, dus controleer goed als u tot die doelgroep behoort.