De Mondige Minima Geldrop-Mierlo
Een initiatief om armoede en sociale uitsluiting in onze gemeente te voorkomen. Gemaakt voor wie het betreft en iedereen die hen een warm hart toedraagt !
Inspraak 130218 - Ruimhartig beleid voor Minima wordt weer niet uitgevoerd

Hier de tekst van de inspraak en bijlage 1 en bijlage 2

Maximaal 5 minuten inspreektijd vereist een verkorte versie


Hier nog het verslag van de griffie en dit stond in de krant


Een dag na de inspraak, 19 februari 2013, stuurde het SP, namens de gemeenteraad een aantal vragen aan ons college van Burgemeester & Wethouders. Hun antwoord volgde op 5 maart 2013. Wij vonden dat antwoord erg teleurstellend en stuurden onze reactie op 6 maart 2013 aan alle fracties. We hopen dat onze raad er onmiddelijk voor zorgt dat de door hen gewenste barmhartigheid weer terug te vinden is in de uitvoering en er een einde komt aan het verder uitkleden van onze minima.


Vandaag, 2 april, zien we op de website van de gemeente dat de raad op 8 april 2013 van 20.00 tot 20.55 in zaal 0.43 van HOFDAEL een raadsronde besteed aan dit onderwerp. Tot op heden heeft geen van de fracties op ons aanbod tot meedenken en uitleg gereageerd. Misschien komt dat nog en anders hopen we dat alle raadsleden hun huiswerk gedaan hebben. Dat zij er voor zorgen dat het gewenste ruimhartige beleid, met terugwerkende kracht, hersteld wordt in de uitvoering.

De evaluatie raadsronde was zeer teleurstellend. Het gaf een duidelijk beeld van de "daadkracht" van onze raadsleden richting de zwaksten van onze samenleving. Geen van de raadsleden had zich voorbereid. Geen enkele fractie wilde ons bewijs en motivatie zien en horen. Op papier en in slogans, vooral rond de verkiezingen, willen ze de burger betrekken bij "politiek en ("hun") samenleving". Vervolgens wordt een en ander geavalueerd op "hun" Horecaplein, waar ze uiteraard niet lastig gevallen worden door hen die de drankjes niet kunnen betalen. De enig zinnige opmerking kwam van Bert van Leijsen (CDA), die er op wees dat de gemeente decenia lang miljoenen, bestemd voor minima, had doorgesluisd naar de pot "algemene middelen". De conclusie dat onze gemeente ruimhartig en sociaal is is alleen gebaseerd op antwoorden van het college dat juist de hand op de knip houdt. Wij publiceren binnenkort een artikel over dit onvermogen van onze bestuurders. Lees, en huiver over, dit verslag van de griffie en merk op dat die enig zinnige opmerking van Bert niet genoemd wordt: verslag griffie

Naschrift: Het door ons ingezonden opiniestuk