De Mondige Minima Geldrop-Mierlo
Een initiatief om armoede en sociale uitsluiting in onze gemeente te voorkomen. Gemaakt voor wie het betreft en iedereen die hen een warm hart toedraagt !
Krant 130606 - Werkplein Helmond schendt privacy


Op 6 juni 2013 als persbericht aangeboden aan de lokale en regionale pers:

Werkplein Helmond schendt privacy

Klantgegevens op straat!

Geldrop-Mierlo. De overheid moet zorgvuldig met de gegevens van haar burgers omgaan. Dit is o.a. bepaalt in de privacywet. Eind mei 2013 wordt een aantal cliënten van Werkplein Helmond persoonlijk benaderd door het externe bureau SGBO om een enquête over het werkplein in te vullen. Fijntjes wordt vermeld dat het niet invullen geen invloed heeft op de uitkering. Zonder toestemming te vragen heeft werkplein Helmond klantgegevens doorgespeeld naar een derde. Navraag bij diverse juristen bevestigt dat het niet mag!

Wij hebben dit gemeld bij het CBP, College Bescherming Persoonsgegevens, en zijn benieuwd of zij een onderzoek starten. In de zeer eenzijdige en sturende enquête is niet genoeg ruimte om dit ongenoegen te melden. U zult begrijpen dat de Mondige, ook een cliënt, vooral zeer ontevreden is over de schending van de privacy van hen die minder goed voor zichzelf kunnen opkomen.

Toevoeging: Ten eerste voor u de, geanonimiseerde, brief en de enquête, waarbij wij er sterk aan twijfelen of klanten betrokken werden bij het opstellen van de vragen. Eerdere ervaringen, in een andere functie, met het commerciële SGBO gaven de indruk dat zij de opdrachtgever graag als klant houden met een goed resultaat.

De Mondige krijgt regelmatig, via de achterdeur, informatie van medewerkers van het Werkplein over de rigide opdrachten van haar management, die hen beperken in het beroep waarvoor zij bewust kozen: “Het bijstaan van mensen, die even de weg niet meer kunnen vinden”. Uiterlijk vertoon en statistieken hebben de voorkeur boven het werkelijk bijstaan van de mensen waarom het gaat, cliënten en de vele goede ambtenaren. De enquête is eenzijdig en moet wel tot een goed resultaat leiden. Cliënten zullen, terecht, niet vertrouwen op de woorden “anoniem” en “het heeft geen invloed op uw uitkering”. Zij voelen zich gedwongen om positief te beantwoorden, omdat zij zich een strafkorting op hun schamele inkomen niet kunnen veroorloven.

De enquête geeft geen ruimte aan critici en het systeem van SGBO houdt nauwelijks rekening met de paar regels commentaar aan het eind. Lees over een ervaring in “Mondige wint rechtspraak”. Bij ons weten mogen de, daarin genoemde, frauderende ambtenaren nog steeds cliënten onheus bejegenen. Over het (niet) handelen van de “oude” burgemeester komen steeds meer verhalen naar buiten en we hopen dat de “nieuwe”, mevrouw Blanksma, echte spijkers met koppen slaat en de rotte appels uit haar systeem verwijderd. Als Mondige mocht ik haar ooit verwelkomen in een politiek debat en ik was zeer onder de indruk van haar inbreng. We blijven hopen, maar…

De Mondige kan de enquête niet invullen. Alleen al de vraag over het functioneren van de klantbegeleiders is een dilemma. De 0 voor de frauduleuze slechterik zou gemiddeld met de 9 voor de toegewijde leiden tot een 5 en dat doet onrecht aan de goeden.

Wij voorspellen u binnenkort een artikel, met foto, in het gemeentelijke nieuws waar onze wethouder van Sociale Zaken lachend een zeer goed resultaat van deze enquête in ontvangst neemt.