De Mondige Minima Geldrop-Mierlo
Een initiatief om armoede en sociale uitsluiting in onze gemeente te voorkomen. Gemaakt voor wie het betreft en iedereen die hen een warm hart toedraagt !
Inspraak 130930 - “Samen… Werkt” nog steeds niet

Geachte Raadsleden,

7 Jaar geleden gestart als project Woon- en Leefomgeving en uiteindelijk gestrand met de naam “Samen… Werkt”. Continue ingevuld door dezelfde ambtenaren en dezelfde kartrekkers. Positieve publicaties, grote borden langs de weg, een promotiefilm, af en toe een gesponsorde barbecue en dure bijeenkomsten met steeds weer diezelfde mensen. De burger mocht pas een beetje meepraten nadat alles al vaststond. Geen kwaad woord over die uitvoerende ambtenaren en de zich onbaatzuchtig inzettende kartrekkers, maar het is wel doodzonde dat raad en college veel gemeenschapsgeld verspilden aan, soms zelfs arrogante, zelfverheerlijking.

Deze nota bevat een aantal conclusies waarvoor wij u al waarschuwden met onze inspraken van 10 september 2007 en 29 september 2008. U kunt ze nalezen op de website van de Mondige. In ieder geval kunt u nooit zeggen dat u er niet van wist en ik raad u ten zeerste aan om ze nu wel te lezen.

Ook deze “heroriëntatie methodiek Samen…Werkt” slaat de plank op een aantal essentiële punten mis. Geen geld meer per inwoner klinkt weer eens zeer vernieuwend, maar welke kans krijgen buurten met een relatief groot verloop? Buurten waar de inwoners minder georganiseerd en minder mondig zijn.

En dan durft het college nu te spreken over het vermijden van de afwachtende rol van de burger, nadat zij de burgers eerst dwongen in het keurslijf van de eigen eenzijdige regie en de voorgekauwde “visie”.

Iedere burger moet laagdrempelig van zich kunnen laten horen, zonder dat deze direct de mond gesnoerd wordt door een “regisseur”. Hopelijk dat onze recessie, met haar grote behoefte aan vrijwilligers, ons eindelijk klaar maakt voor wat al lang had moeten gebeuren.

Laat signalen opvangen door mensen uit de buurt, die wel begrijpen dat goede terugkoppeling leidt tot begrip en mogelijk nieuwe vrijwilligers. Hoe dat op zeer goedkope wijze opgezet kan worden, zonder dat een project faalt als een kartrekker afhaakt, is omschreven in eerder genoemde inspraken.

Of de moe geregisseerde burger en de teleurgestelde kartrekkers nog een keer open staan voor een nieuwe aanpak is koffiedik kijken, maar voor het opvangen van signalen van alle burgers is het nooit te laat.

U kunt twee dingen doen met deze nota.

Ten eerste kunt u dat bijna ondoordringbare fort dat u voor zichzelf in deze gecreëerd heeft in stand houden en u tijdens de discussie, op punten, focussen op het in bescherming nemen van de eigen politieke vriendjes of ….

Ten tweede het geheel afwijzen en doen wat vanaf het begin al had moeten gebeuren, het creëren van een breed draagvlak. Na 7 jaar aanmodderen en geld verspillen wordt het tijd voor:

Signaleren, luisteren, terugkoppelen en daarna pas beleid maken

Hier vindt u het verslag van onze griffie