De Mondige Minima Geldrop-Mierlo
Een initiatief om armoede en sociale uitsluiting in onze gemeente te voorkomen. Gemaakt voor wie het betreft en iedereen die hen een warm hart toedraagt !
ZuidZorg Extra: Verwarring over betaald lidmaatschap

Het is alweer enige tijd geleden, ik meen begin 2013, dat de huurders van Woonbedrijf, van zowel Woonbedrijf als ZuidZorg, een brief kregen. Beiden hadden dezelfde strekking. Per 1 juli 2013 wordt het gratis PuntExtra overgenomen door ZuidZorg. Alleen voor aanvullende diensten zullen, indien u die wenst, kosten in rekening gebracht worden. Niets aan de hand, dus de brieven gingen naar archief 13 (de prullenbak). 

Vrijdag 20 september 2013 ontving ik een mail met de titel “Inloggegevens portal ZuidZorg Extra‏”. De mail begint met “Fijn dat u lid bent van ZuidZorg Extra….” en verder een uiteg over hoe en waar ik, met de meegeleverde inloggegevens, kan inloggen op de website www.zuidzorgextra.nl. Nergens enige melding van kosten voor dit lidmaatschap. Inloggen en password veranderen zijn voor mij een eitje. Op het scherm met mijn persoonsgegevens zie ik ineens een klein venster rechtsboven met “betaalwijze” en keuze tussen acceptgiro of automatisch via bank of giro. Ook hier geen prijzen. Linksonder staat “Wilt u uw lidmaatschap opzeggen? Klik hier”. Na het klikken zakt de broek van de Mondige geheel tot de enkels. Hier de mail die wij hen zaterdag 21 september stuurden en u zult begrijpen waarom :

Ls.,

U stuurde mij vandaag een mail met inloggegevens. Ik log in en wordt er vervolgens mee geconfronteerd dat een standaard lidmaatschap geld kost, dus niet alleen voor aanvullende diensten. Dat wil ik niet en dus wil ik dat kenbaar maken. Daarvoor verwacht u van mij dat ik een "opzegformulier" download, dat print, in een enveloppe stop, frankeer en aan u toestuur. Allemaal kosten voor mij, nadat u mij zonder waarschuwing wel digitaal laat aanloggen.

Ik weiger kosten te maken voor iets waar ik niet expliciet om gevraagd heb en verwacht dat deze mail voldoende is om het "lidmaatschap", dat tot nu toe gratis was, te discontinueren op het moment dat daarvoor geld betaald moet worden en mijn gegevens uit uw systeem te verwijderen en ook uit eventuele systemen waar u mijn gegevens bekend heeft gemaakt. Tevens verzoek ik u om mensen die inloggen duidelijk te maken dat een basislidmaatschap geld kost en hen de mogelijkheid te bieden om daar ook kosteloos en digitaal van af te zien. Ik heb niets tegen uw organisatie, maar deze wijze van "lidmaatschap aansmeren" is onbehoorlijk. Ik zal hierover een bericht plaatsen op de website www.dmmgm.nl en verzoek u mij te melden wanneer u uw aan- en afmeldprocedure ten goede verbeterd hebt.

Met vriendelijke groet,

De Mondige

Persoonlijk heb ik, via verschillende kanalen, meermaals met ZuidZorg en haar medewerkers te maken gehad en was regelmatig zeer positief onder de indruk, maar hier slaat men de plank volkomen mis. Als ex-ICTer ben ik gewend om goed naar een scherm te kijken en op een website te zoeken, maar ook mij kostte het moeite om erachter te komen dat ik hier voor moest betalen en wat die kosten waren. De laatste 24 uur sprak ik verschillende personen die dezelfde mail ontvingen en geen van hen wist dat het geld zou kosten, ongeveer €20 per jaar. Naar niemand toe correct en voor minima problematisch, zeker als u weet dat het NIBUD onlangs becijferde dat een gezin met bijstandsinkomen nog slechts €5 per maand overhoudt om sociaal te participeren in onze leefgemeenschap.

Nog even voor de duidelijkheid. Dit is zeker geen oproep aan u om geen lid te worden van ZuidZorg Extra, maar een waarschuwing dat het geld kost en een oproep aan ZuidZorg om mensen duidelijk te informeren via hun communicatie (mail of brief) en op hun website. Wij hopen snel een positieve respons op onze mail te krijgen en zullen dan dit artikel daarop aanpassen.

Goed nieuws

Het siert ZuidZorg Extra dat ze zeer snel reageert op onze mail en van 25 tot en met 27 september 2013 wordt alles per mail opgehelderd. Hieronder punt voor punt, soms iets samengevat, hun antwoorden:

“Voor wat betreft de betaalwijze. Voor huurders van Woonbedrijf popt inderdaad het vak betaalwijze op. Dat komt omdat huurders van Woonbedrijf in het verleden altijd gratis lid waren. Omdat het systeem een aantal verplichte velden vereist en er van huurders van Woonbedrijf geen gegevens over betaalwijze bekend zijn, zal het systeem hierom vragen. Hierdoor lijkt het alsof men weer iets moet gaan betalen. Dat is niet zo, het is alleen een complettering van ontbrekende gegevens. Dit is iets wat wij niet hadden voorzien, dus zijn wij blij met uw signalering. We hadden bij het versturen van de inloggegevens extra informatie moeten geven waaruit blijkt dat ontbrekende velden ingevuld dienen te worden. Helaas is dat achteraf niet meer ongedaan te maken, aangezien alle inlogcodes al zijn verstuurd. Wij hebben hier lering uit getrokken.”

"Het is absoluut niet zo dat wij iedere huurder van Woonbedrijf per 01-01-14 automatisch lid maken van ZuidZorg Extra. Half oktober ontvangen alle huurders van Woonbedrijf, samen met ons nieuwe magazine, een aanbod om zelfstandig lid te worden. Hierin wordt aangegeven wat een lidmaatschap kost (voor 2014 € 19.50) en wat voor voordeel (denk aan collectieve zorg- en schadeverzekering) het op kan leveren. Huurders dienen zich zelfstandig aan te melden middels een aanmeldformulier. Huurders die zich niet aanmelden worden automatisch door ons afgemeld. U zult in ons nieuwe magazine zien dat wij zeker ook gedacht hebben aan mensen die minder te besteden hebben. Wij pogen juist om leden te ontlasten in hun dagelijkse uitgaven."

“Voor leden die zich afmelden of automatisch afgemeld worden geldt inderdaad altijd dat hun gegevens uit ons systeem en uit dat van derden worden verwijderd. In het kader van de wet op Privacy delen wij overigens niet automatisch ons systeem met derden. Mocht een lid zich hebben aangemeld bij een Zorgverzekeraar voor collectiviteitkorting, dan melden wij een lid ook daar af. Dit betekent echter wel dat het recht op korting komt te vervallen met ingang van het nieuwe lidmaatschapsjaar."

“Om het lidmaatschap op te zeggen bieden wij nu de mogelijkheid om een formulier uit te printen en te versturen. Veel leden vinden dit prettig omdat ze dan zelf geen brief hoeven te formuleren. Naar aanleiding van uw signalering zullen wij dit aanvullen met een antwoordnummer (gratis) voor wie zich schriftelijk wil afmelden en tevens zullen wij vermelden dat het versturen van een e-mail naar info@zuidzorgextra.nl ook volstaat. In beide gevallen krijgt het lid een schriftelijke bevestiging van de opzegging.”

“De portal is nieuw voor ons en ik ben het met u eens dat deze absoluut niet de schoonheidsprijs verdient. Ik kan u alle achterliggende afwegingen melden maar dat draagt in deze mail niets bij. Feit is dat de portal (en de website overigens ook) nog voor veel verbetering vatbaar is. Daar gaan wij aan werken, zo mogelijk op korte termijn. Zoals de portal er nu staat is deze in eerste instantie vooral bedoeld voor leden om de bij ons bekende gegevens te muteren of aan te vullen. Bijvoorbeeld, wanneer iemand nu middels automatische incasso betaalt en dat graag voor de toekomst wil omzetten naar acceptgiro, dan kan dat via deze portal. Vandaar dat wij het vak met betaalwijze niet zullen aanpassen. U zult begrijpen dat wanneer leden zelf hun gegevens actueel houden, er voor ons achter de schermen minder handelingen vereist zijn. Ook biedt de portal de mogelijkheid om meer inzicht te krijgen in diensten/dienstverleners die bij ZuidZorg Extra zijn aangesloten en deze eventueel zelfstandig te benaderen.”

Fijn dat ZuidZorg Extra ons artikel zo sportief opvat, ons daar zelfs voor bedankt en de nodige aanpassingen zal doorvoeren. Wij zijn blij dat er nu duidelijkheid is en dat niemand, zonder daarvoor op papier getekend te hebben, zomaar betaald lid wordt. Tevens zijn wij benieuwd hoe zij de mensen, die minder te besteden hebben, tegemoet komen… Maar dat kunnen we dan, rond half oktober, in hun nieuwe magazine lezen.