De Mondige Minima Geldrop-Mierlo
Een initiatief om armoede en sociale uitsluiting in onze gemeente te voorkomen. Gemaakt voor wie het betreft en iedereen die hen een warm hart toedraagt !
Waterschap De Dommel - Vraag (bijna) altijd kwijtschelding aan

De reden van deze tip

Hier volgt een relaas van wat vooraf ging. Voor de werkelijke tip kunt u onderstaande tekst overslaan en verder lezen bij Tip.

Bij de belastingaanslag van Waterschap De Dommel voor zuiverings- en ingezetenenheffing 2014 vallen ons onder het kopje “kwijtschelding” en bij het, via de website ingevulde, aanvraagformulier een paar dingen op vergeleken met eerdere jaren. Waar eerder stond dat u kon aanvragen met een inkomen op of rond het bijstandsniveau staat nu ineens dat u kunt aanvragen met een inkomen op of rond 95% van dat bijstandsniveau, ook wel bestaansminimum genoemd. Bij het formulier zien we dat bij de verplicht mee te sturen bewijzen nu expliciet gevraagd wordt om, met de mee te sturen bankafschriften van de laatste hele maand, volledig inzicht te geven in uw uitgaven.

Het lijkt er dus op dat iedereen die op het bestaansminimum leeft, en daartoe behoren ook AOW-ers zonder een aanvullend pensioen, ineens buiten de boot valt en dat wie nog wel kan aanvragen informatie moet meesturen die niet relevant is voor het beoordelen van het recht op kwijtschelding. Dat laatste riekt naar onheuse bejegening. Om in aanmerking te komen voor inkomensondersteuning moet natuurlijk bewezen worden dat u daar recht op heeft, maar daarvoor is alleen inkomen en bezit van belang. Men moet dus “met de billen bloot”, maar dat heeft zijn grenzen. Bij welke winkel u pint, welke leverancier uw gas en elektriciteit levert, et cetera gaat niemand iets aan. Dat kleine stukje privacy mag u houden en dus mag daar niet naar gevraagd worden. Wij storen ons ook aan het feit dat de aanvraag, vergezeld van een dik pak kopieën, alleen opgestuurd kan worden naar een postbusnummer. Allemaal extra kosten voor de aanvrager.

Voordat wij hiervoor aandacht vragen in de lokale pers mailen wij onze zorgen en verbeteringsvoorstellen naar de persvoorlichter van het Waterschap voor hoor en wederhoor. Het duurt even voordat er gereageerd wordt en er gaan een aantal mails over en weer voordat er duidelijkheid is. Waterschap verzekert dat het alleen maar om een tekstuele aanpassing gaat en dat het kwijtscheldingsbeleid de laatste jaren niet gewijzigd is. Goed nieuws, dus. Waarom die toevoeging van 95% gedaan is, die mensen mogelijk op het verkeerde been zet, blijft onduidelijk. De persvoorlichter meldt ook dat men al enige tijd bezig is om de aanvraag digitaal te maken, maar dat daar momenteel nog problemen mee zijn. Zij zullen het antwoordnummer duidelijker vermelden, geven een tijdelijk e-mailadres en beloven onze verbetervoorstellen mee te nemen in hun overleg. Fijn dat het zo gelopen is, want wij plaatsen hier liever een tip dan een minder leuk artikel in de lokale pers. 

Tip

Hoewel de tekst “95% van het bijstandsniveau” anders doet vermoeden verzekert Waterschap De Dommel dat aan haar kwijtscheldingsbeleid niets is veranderd. Is uw situatie (bijna) ongewijzigd en kreeg u vorig jaar kwijtschelding vraag dan zeker aan. Twijfelt u, vraag dan ook aan. Het gaat tenslotte om €83,82 voor een eenpersoonshuishouden en €180,06 voor meerpersoonshuishoudens. U mag bij de bankafschriften de uitgaven onleesbaar maken, maar misschien is het voor de controleur gemakkelijker als u de bedragen laat staan (dus alleen de tekst weghalen). U kunt uw aanvraag gratis opsturen naar: Waterschap De Dommel, Antwoordnummer 10, 5280VJ Boxtel. Zet duidelijk linksonder op de envelop: “Betreft: aanvraag kwijtschelding”. Zolang het nog niet mogelijk is om, via de beveiligde website van het Waterschap, www.dommel.nl, uw aanvraag digitaal te doen kunt die aanvraag en de gevraagde gegevens per mail opsturen naar belastingen@dommel.nl. Waterschap waarschuwt wel dat ze dan niet kunnen instaan voor de veiligheid van de gegevens en dat mails soms niet aankomen. Vraag in uw mail dus om een bevestiging van ontvangst. Heeft u na een week nog geen bevestiging ontvangen, stuur uw aanvraag dan alsnog naar het antwoordnummer en vermeldt in uw begeleidende brief dat u ook al een mail stuurde om mogelijk dubbel werk te voorkomen.

De persvoorlichter van ons Waterschap is zo vriendelijk geweest om deze tip op juistheid te controleren.