De Mondige Minima Geldrop-Mierlo
Een initiatief om armoede en sociale uitsluiting in onze gemeente te voorkomen. Gemaakt voor wie het betreft en iedereen die hen een warm hart toedraagt !
Individuele inkomenstoeslag aanvragen

Of u in aanmerking komt voor deze toeslag ziet u op de website van onze gemeente, lees hier.

Denkt u in aanmerking te komen (bij twijfel zeker doen!) vraag dan zo snel mogelijk aan. Heeft u al eerder een toeslag gekregen dan is de kans groot dat u weer recht heeft op de individuele inkomenstoeslag (per 1 januari 2015 de nieuwe naam voor de langdurigheidstoeslag). Wanneer uw recht weer ontstaat kunt u zien bij het kopje “Peildatum” in de “toekenningbrief” die u destijds van de gemeente kreeg. Veel te vroeg aanvragen belast onze ambtenaren onnodig. Vraag aan in de maand voordat uw recht weer ontstaat, zodat uw peildatum niet naar de toekomst opschuift. Over tijdig of op het laatste moment aanvragen, en de wijze waarop, staat hier ook nog wat informatie.

Weet u het niet (meer) of bent u de brief kwijt bel dan 14-040 en vraag het na bij het CMD (Centrum voor Maatschappelijke Deelname), team Minima.

Wij hebben de gemeente gevraagd om iedereen, die in het systeem bekend staat als minima, een maand van te voren een herinnering te sturen, incluis aanvraagformulier. Zo ver is het nog niet, dus u moet zelf actie ondernemen.