De Mondige Minima Geldrop-Mierlo
Een initiatief om armoede en sociale uitsluiting in onze gemeente te voorkomen. Gemaakt voor wie het betreft en iedereen die hen een warm hart toedraagt !
161106 - Later uitbetalen van uitkeringen is funest

Verschillende partijen hebben al verontwaardigd gereageerd op het voornemen om uitkeringen later uit te betalen. Een enkele heeft er, tot mijn grote verbazing, zelfs begrip voor. Vooral dat laatste noopt mij, als Mondige en na het overwaaien van de eerste buien, tot een reactie.

In een artikel van ons Eindhovens Dagblad werden we al geïnformeerd en een paar dagen later ligt een brief op de mat bij alle uitkeringsontvangers. Daarin heb ik een paar zaken onderstreept, die ik gaarne even met u doorneem…

Betere dienstverlening, minder correcties achteraf

Het “betere dienstverlening” ontgaat me volkomen en het “minder correcties achteraf” heeft alleen betrekking op correcties die SENZER liever vooraf zou doen. Met alle nodige, en vaak onmogelijke, correcties van de bijstandsontvanger wordt geen enkele rekening gehouden. Uit het artikel blijkt ook dat er geen enkele ruggespraak is gehouden met vertegenwoordigers van de cliënt. Daar komt bij dat de cliënt minder dan 2 maanden krijgt om zich op deze situatie voor te bereiden.

SENZER voorkomt een naheffing

Gelul van de bovenste plank. Zelfs op het moment dat de betaaldatum maar enkele dagen verschoven wordt krijgen minima al te maken met automatische afschrijvingen die niet geïncasseerd kunnen worden en vele handelingen om dat weer te corrigeren. Denk aan huur, zorg- en andere verzekeringen, gas/water/elektriciteit, et cetera. Bij wie wel geïncasseerd kan worden betekent het enkele dagen tot weken rood staan. SENZER zorgt dus, mogelijk, voor vele naheffingen!

Zeer recent werd weer eens duidelijk hoe veel rood staan op de bank kost, ondanks de (bijna) nulrente op het positieve saldo. Bij de meest gebruikte banken 10 tot 14%. Voor wie even rood staat en een buffer heeft van boven de €250 betekent dat vanaf 1 december ook nog eens een negatieve BKR-registratie.

Veel voorkomende vragen (?)

Het geheel van de brief wordt afgesloten met een intern, zonder die ruggespraak met cliënten en enige vorige ervaring, verzonnen “veel voorkomende vragen”. Het toont dat SENZER heel goed beseft welke problemen ze met deze actie veroorzaken bij de minima. Vooral ook de laatste zin is veelzeggend:”U zult iedere komende maand iets langer moeten rondkomen van uw (nu al onleefbare!) bijstandsinkomen”.

Oplossing

Uiteraard moet SENZER op alle vlakken tot de orde geroepen worden en in dit geval publiekelijk aan de schandpaal genageld. Hoe krijg je het voor mekaar om met zo veel onzinnigs jarenlang je betaalde baan te houden?

Je hebt toch je (bijverdienende) uitkeringsontvangers al lang gewaarschuwd dat ze rekening moeten houden met een korting van die verdiensten op de uitbetaling van de volgende maand? De enige keer dat je er echt achteraan moet is toch als die bijstandsontvanger in de vorige maand bijverdiend heeft en vervolgens definitief uit je bestand verdwijnt? Hoe vaak komt dat voor? Is dat de ellende die je veroorzaakt echt waard en levert dat, procesmatig, echt zo veel op?

Als SENZER hier werkelijk mee door wil gaan, dan is er een simpele oplossing… SENZER regelt met de banken van iedere uitkeringsontvanger de mogelijkheid om €1000 rood te staan en verhoogt iedere uitbetaling zodanig dat het rood staan ruimhartig gecompenseerd wordt.

De Mondige roept iedereen op om deze poging tot verdere versobering en misachting van onze minima een halt toe te roepen en tevens zeer alert te blijven op verdere "acties" van SENZER…

161219: Update

Een lieve vriendin stuurde de volgende tekst: "Weet je het al? Op 9 december jl. heeft het Dagelijks Bestuur van Senzer besloten om voor alle uitkeringsontvangers zonder aanvullende parttime baan de voorgenomen wijziging van betaaldata NIET door te laten gaan. Dit is op ruim 90% van het totale cliëntenbestand van toepassing! Al deze mensen zullen persoonlijk door Senzer per brief hierover worden geïnformeerd. Voor een kleine groep, ca. 450, uitkeringsontvangers met een parttime baan gaat de wijziging van betaaldata wel door. Deze mensen krijgen naast individuele begeleiding en maatwerk ook een voorschotbetaling van € 350.00. De cliënten van deze groep worden door Senzer voor een gesprek uitgenodigd".

Hoewel ik dagelijks online het ED uitpluis was dit artikel aan me voorbijgegaan. Nu SENZER op de hoogte lijkt van mogelijke betalingsproblemen bij allen, dus ook de nieuwen, die pas later hun uitkering ontvangen vertrouwen we er maar op dat zij goed begeleid worden. Het belangrijkste blijft dat de minima behoed worden voor extra kosten en financiële malaise door toedoen van SENZER.

161220: De brief valt op de mat. En nu maar hopen dat het eventueel vereiste "maatwerk" niet leidt tot een verlaging van de inkomsten door de extra te maken (reis)kosten van de minima.

Het geheel begon met het besluit van SENZER om verdiensten vooraf i.p.v. van achteraf te verrekenen met de uitkering om de procedure voor SENZER efficienter te maken. Wij betwijfelen of deze hele exercitie, de onrust, het vereiste "maatwerk" en de bevoorschotting werkelijk leidt tot verbetering/kostenbesparing voor alle betrokkenen.