De Mondige Minima Geldrop-Mierlo
Een initiatief om armoede en sociale uitsluiting in onze gemeente te voorkomen. Gemaakt voor wie het betreft en iedereen die hen een warm hart toedraagt !
Beschermengel

Boek Mondige

Over Ons

Vroeger hadden we over alle wereldse problemen wel een mening. Des te verder weg, des te beter wisten wij hoe het moest. Langzaam kwam het besef dat, om effectief over iets mee te kunnen praten, je er ook iets over moet weten. Veel belangrijker nog, het moet binnen je ervaringen, achtergrond en bevattingsvermogen liggen. Al snel werd “De Wereld” Europa met steeds meer de prioriteit op Nederland…….

Iedereen wil, in de grond van zijn of haar hart, een zorgeloos en liefdevol leven leiden en dat bereik je nooit alleen. Door, samen met u, dat doel na te streven en daarbij ons beste beentje voor te zetten doen Joop en ik dus precies wat we vroeger al wilden. Met het grootste respect voor de imperfectie, die ons allen gelijk maakt, helpen we mee aan een betere wereld door te beginnen met Geldrop-Mierlo.

Joop en ik ontmoeten elkaar, begin 2004, tijdens een politieke bijeenkomst in Geldrop. Je kunt daarover lezen in het boek (zie hiernaast) vanaf blz. 138. Hij doet heel veel vrijwilligerswerk en ik geloof dat er lokaal maar weinig verenigingen of clubjes zijn waar hij niet op een of andere wijze bij betrokken is of was. Vaak als penningmeester, maar altijd als multi inzetbare “Manus van alles”. Hij heeft een enorm netwerk van kennissen en vrienden, weet wat er lokaal gebeurt en staat voor iedereen klaar, vooral als ze het sociaal wat minder hebben. Kortom, hij kent zijn “dorp”. Ik ben niet zo van het “koffieleuten” en houdt me liever bezig met “grote” zaken, procedures en “De Wereld”.

Als wij elkaar ontmoeten is hij ook voorzitter van het CliëntenPlatform Minima (CPM), een adviesorgaan voor Sociale Zaken van onze gemeente. Het klikt meteen tussen ons. De “dorpsjongen” en, gechargeerd, de “internationaal manager” zijn al snel elkaars rechterhand, vullen elkaar perfect aan en onze harten kloppen met hetzelfde sociale ritme. Een paar weken later wil Joop al dat ik voorzitter van het CPM wordt. Onnodig, hij doet het prima. Als woordvoerder, lezer en schrijver ben ik nuttig genoeg.

We ondernemen veel en het wordt voor de afdeling Sociale Zaken steeds moeilijker om ons te negeren. Uiteindelijk herschrijven we de “Verordening Cliëntenparticipatie” en regelen dat onze gemeenteraad geen beleidsvoorstellen, op sociaal gebied, van het college zal behandelen als daar niet een advies of een goedkeuring van het CPM wordt bijgevoegd. Dat gaat niet zonder slag of stoot en enkele ambtenaren, vooral die in “machtsposities”, blijven de zaak frustreren. Wethouders en onze gemeenteraad laten zich regelmatig op het verkeerde been zetten. De “rotte appels” zorgen ervoor dat andere ambtenaren hun goede werk niet goed kunnen doen en geven de hele overheid en de politiek een onbetrouwbare uitstraling.

Begin 2006 wordt het CPM helemaal op een zijspoor gezet. Om nog enige invloed te kunnen uitoefenen moeten we van het CPM afscheid te nemen en starten we de actiegroep “De Mondige Minima Geldrop-Mierlo”. Hoe dat ging kun je nalezen in “Waarom wij Mondige werden”.

Joop is al jaren betrokken bij het provinciale BUS en onze actiegroep wordt lid. We houden ons voornamelijk bezig met de WAP, Werkgroep Armoede en Politiek.

Maart 2007 lanceren we onze website en er verschijnt een niet helemaal correct artikel in de krant. 5 Jaar later, april 2012, wordt de website helemaal vernieuwd.

Het is erg moeilijk om voor “tweederangsburgers” op te komen en de beslissers, politiek en overheid, te overtuigen van het algemene belang om iedereen gelijkwaardig te (laten) behandelen. Er is bijna altijd wel een eigen belang en de minder mondige delft daarbij het onderspit. Het meest zijn we op de achtergrond bezig. Regelmatig mogen we suggesties geven aan een individuele ambtenaar over een conceptstuk waaraan hij werkt. Een enkele keer spreken we in op het raadsplein van onze gemeenteraad en alleen daarover leest u op deze website. Dan hebben we bijna altijd vooroverleg met ambtenaren en wij leren veel van hen. Wij vinden het belangrijk dat onze voorstellen aan de gemeenteraad uitvoerbaar zijn. Soms worden we “misbruikt” om een bepaalde beleidsopdracht van de gemeenteraad te “forceren”. Dat vinden wij geen enkel probleem mits dat onze gemeenschap, als geheel, maar dient.

Eigenlijk is er niets dat niet een raakvlak heeft met de gewenste “Civil Society” en het sociale beleid. Al was het maar dat geld, vooral weggegooid geld, vaak veel beter besteed kan worden. Soms reageren wij op een landelijk probleem dat ons lokaal raakt en ook dan proberen we om met een voorstel te lobbyen. Wij zullen u niet met al dat soort zaken vermoeien, omdat het afleidt van het doel van deze website, maar één voorbeeld van een lobby bij een commissie in de Tweede Kamer willen we u niet onthouden.

Zo lang het beleid, en vooral de uitvoering, niet op orde is zullen we het recht blijven eisen om over de verbetering daarvan mee te denken en, indien de "hermandad" het toelaat, er aan mee te werken. Wij willen dat de door ons gekozen bestuurders en aangestelde uitvoerders tot in de grond van hun ziel beseffen dat het grootste eigenbelang het algemeen belang is. Dat zij zich, samen met alle andere burgers, vol inzetten voor een “Civil Society”, een samenleving gevuld met liefde en, ontvangen (niet afgedwongen !), respect, gelardeerd met een grote dosis altruïsme…..

Overdenkingen

 

Sponsoren