De Mondige Minima Geldrop-Mierlo
Een initiatief om armoede en sociale uitsluiting in onze gemeente te voorkomen. Gemaakt voor wie het betreft en iedereen die hen een warm hart toedraagt !

Sponsoren

Wij doen onze activiteiten, zoals deze website, met minimale middelen. Staat U sympathiek tegenover dit initiatief, dan wordt uw bijdrage zeer gewaardeerd.

Om, onpartijdig, voor iedereen te kunnen opkomen willen wij alle schijn van afhankelijkheid vermijden, dus maken wij geen reclame voor ideeën, producten en politieke partijen. Als wij reizen werd regelmatig het treinkaartje door de ontvangende partij vergoed. Dat wordt met de huidige recessie heel veel minder, dus dan gaan we niet. Er blijven altijd de onkosten voor de website, het bureau, de apparaten en de communicatie. Als we iemand helpen, dan doen we dat uiteraard gratis voor die hulpvrager.

Wij zullen de uitgaven, aan ieder die dat wil, verantwoorden. Mocht de gave de kost overschrijden, dan melden we dat hier zodat uw gulle gift, voorlopig, een ander initiatief kan ondersteunen.

Toen onze bankrekening ineens € 5,60 per kwartaal moest gaan kosten, hebben we die opgeheven. Indien u een gift overweegt, neem dan a.u.b. contact op via onderstaand formulier en wij sturen u ons privérekeningnummer.

Naam
Straat en huisnummer
Postcode en Plaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Uw reactie op, of vraag over, sponsoring
Dit is een verplicht veld