De Mondige Minima Geldrop-Mierlo
Een initiatief om armoede en sociale uitsluiting in onze gemeente te voorkomen. Gemaakt voor wie het betreft en iedereen die hen een warm hart toedraagt !
Suggesties

Gebruik dit formulier om suggesties m.b.t. verwijzingen door te geven.

Waardevolle uitzending : Testament van Tony Judt

 

Verwijzingen - Alfabetisch

Aandacht voor iedereen: WMO met handreikingen and factsheets

Actieprogramma voor alle spelers in het lokale bestuur

Adviseurs : GRATIS on-line advies op allerlei gebied

Arbeidsmarkt Brabant

Belastingdienst - Toeslagen : huur, zorg en kinderopvang

Brabantse Uitkeringsgerechtigden Samen

Cliëntenperspectief : ondersteunt u bij het maken van sociaal lokaal beleid

Cratosvrienden : particicipatie van alle "zwakkeren" door vriendschap

De nationale ombudsman : voor geschillen met de overheid

Incasso : Wapen U tegen oneerlijke praktijken (tools van het ACM) 

Gemeente Eindhoven : vergelijk eens hoe anderen het doen

Gemeente Geldrop-Mierlo

Help !!! - Een burgerinitiatief

HULP : Zelfhulp en zelfhulpgroepen

HULP : "Voor elkaar in Geldrop-Mierlo" - Hulp vragen en aanbieden

HUMANITAS  - als u het even alleen niet redt

Juridisch loket : Onafhankelijke hulp in recht

Landelijke Clientenraad : cliëntenparticipatie sociale zekerheid

Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Ouderenombudsman : Hulpregels eenvoudig uitgelegd

Postbus 51 : voor vragen aan de rijksoverheid

Privacy: nieuwe Europese wet, veel gestelde vragen

Regelhulp - Instanties en regelingen (gratis telefoonnummer)

Sociale Alliantie

Steunpunt : Gratis informatie, hulp en advies voor uitkeringsgerechtigden (niet alleen Eindhoven !)

Stichting Leergeld : Voorkomt sociale uitsluiting van kinderen

Vertaal je talenten naar werk

Rechtszaken - uitspraken

Werk en geld : Bereken of u er op vooruitgaat

Wetten : De Nederlandse grondwet

Wetten : Allemaal - overheid.nl

Wetten : Participatiewet - WWB

Wetten : WMO - Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Zorgbelang Brabant : voor gebruikers van zorg